Consulta de documentos

Con este servizo a biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Os materiais obxecto de consulta son todos aqueles  non prestables como:

  • Obras de referencia: enciclopedias e dicionarios, repertorios bibliográficos…
  • Fondos especiais: obras con dedicatorias ou anotacións manuscritas autógrafas, doazóns de especial relevancia…
  • Fondo patrimonial

O acceso aos fondos de carácter especial e/ou patrimonial da biblioteca requirirá a presentación previa dunha petición por escrito por parte da persoa usuaria dirixida á dirección da biblioteca. Nela indicaranse os motivos polos que se solicita a súa consulta. A autorización estará suxeita a criterios técnicos de conservación e preservación dos materiais solicitados.

A biblioteca tamén pon a disposición da cidadanía os medios necesarios (postos de lectura, lectores de son e de audiovisuais, etc.) para que as persoas que o desexen tamén poidan consultar os materiais prestables dentro da propia biblioteca sen necesidade de levalos en préstamo.

Así mesmo, poderán solicitarse materiais doutras bibliotecas para a súa consulta nas mesmas condicións (Préstamo interbibliotecario castellano  ou     Préstamo interbibliotecario galego).