Normas para xogar á Play Station 3

Normas para xogar á Play Station 3

  • O uso da consola é individual.
  • É preciso estar en posesión do carné da Biblioteca.
  • As sesións terán unha duración máxima de 20 minutos.
  • O seu uso está destinado a  menores de 16 anos.
  • Non se permite modificar a configuración do equipo.
  • A Biblioteca resérvase o dereito a finalizar as sesións en calquera momento.
  • Ante calquera dúbida avisa á bibliotecaria.