Instalacións

Soto

Sala multiusos «Manuel López»

fondo_manuel_lopez_izda

 • Sala onde se realizan diversas actividades socioculturais: conferencias, presentacións de libros, proxeccións, actividades de animación á lectura, etc.
 • Nela atópase a colección de libros de fotografía de Manuel López, unha das máis importantes de España, composta por máis de 4.000 volumes e un centenar de títulos de revistas.
 • Catálogo da Biblioteca Manuel López

Planta baixa

Vestíbulo e Sala xuvenil «Gonzalo Torrente Ballester»

Vestíbulo

 • Mostra bibliográfica permanente da Sala César Antonio Molina e Mercedes Monmany
 • Exposicións temáticas temporais
 • Zona oficial Bookcrossing

Sala Xuvenil «Gonzalo Torrente Ballester» dscn6534

 • De 7 a 18 anos
 • Libros, Música, Cine, Arquivos de ordenador
 • Internet (con acceso restrinxido para a cativada)
 • Play Station-3
 • Catálogo da Biblioteca Xuvenil

Primeira planta

Fonoteca-Videoteca “Eugenio Granell”, Sala de Información bibliográfica e Préstamo, Sala de lectura 1 “Luís Seoane”

dscn6539

Fonoteca-Videoteca «Eugenio Granell»

Sala de Información bibliográfica e Préstamo

 • Información bibliográfica
 • Préstamo
 • Recunchos temáticos
 • Sección de novidades
 • Información á comunidade
 • Rede de Información Europe Direct A Coruña
 • Reprografía
 • Computadores para o acceso ao catálogo e de consulta rápida
 • Catálogo de adultos

Sala de lectura 1 «Luis Seoane»

 • Sala de lectura e consulta
 • Fondos en libre acceso
 • Obras de referencia

Segunda planta

Bbtk Infantil, Hemeroteca, Sala de lectura 2 «Luis Seoane» e  Sala «César Antonio Molina e Mercedes Monmany» 

Bbtk Infantil «Rafael Dieste»

Hemeroteca «Juan Fernández Latorre»

 • Prensa diaria actual (nacional e estranxeira)
 • Prensa histórica
 • Revistas
 • Boletíns oficiais
 • Reprografía
 • Internet
 • Catálogo da Hemeroteca

Sala de lectura 2 «Luis Seoane»

 • Sala de lectura e consulta
 • Fondos en libre acceso
 • Obras de referencia

Sala «César Antonio Molina e Mercedes Monmany»

Terceira planta

Fondo Xeral

Fondo bibliográfico xeral (acceso restrinxido). Destacan as seguintes coleccións:

 • Libros:
 1. As coleccións particulares con fondos sobre Galicia do empresario vigués José Blanco Maneiro (BM) e do galeguista Xosé Mosquera Pérez (M),  o «Vello dos contos » ; e outras como a de Luis Seoane (BM), Martínez Barbeito (MB) ou a pintora Eva Llorens (EL).
 2. O fondo galego (GAL), que reúne as obras de autores galegos, escritas en galego ou sobre Galicia, e sempre actualizado.
 3. O fondo especial (FE), formado por libros dedicados, esgotados e especiais.
 4. O fondo antigo (FA), que contén 1.565 obras da primeira Biblioteca provincial.
 5. A colección de libros raros e curiosos (RA), composta por libros de bibliófilo, incunables, facsímiles, etc.
 • Música impresa e manuscrita:
 1. A colección de partituras do comerciante Canuto Berea (MGA), unha das coleccións máis importantes do renacer musical galego.
 2. O fondo do Ballet Galego Rey de Viana (P).
 3. As partituras que formaron parte da biblioteca persoal da Familia Brocos (P).
 4. A colección Rodríguez Nache (RN), formada por 274 das partituras que interpretaba este gran violinista coruñés, que formou parte do coñecido “Trío Pro-Música”.
 5. O fondo propio de partituras da Biblioteca (P).
 • Publicacións periódicas:
  • Boletín Oficial da Provincia da Coruña
  • Diario Oficial de Galicia
  • El Ideal Gallego
  • ABC
 • Mapas