Subvencións

  • Bases reguladoras do programa de subvencións a fundacións e a entidades privadas sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020.

Publicadas no BOP de A Coruña nº 23, do 4 de febreiro de 2020.

 

  • Bases reguladoras, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa de subvencións a Concellos e outras entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de Cultura en 2020.

Publicadas no BOP de A Coruña nº 21, do 31 de xaneiro de 2020.

 

  • Bases reguladoras do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2019

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/08/2019_0000000088.pdf

Beneficiarios : Entidades privadas sen fins de lucro con sede na provincia da Coruña que sexan titulares de Museos ou Centros de Interpretación inscritos na Rede de Museos de Galicia ou de bibliotecas inscritas na Rede de Bibliotecas de Galicia. Fundacións públicas e privadas con sede na provincia da Coruña que non teñan a consideración de medios propios e instrumentais da administración autonómica ou estatal, depositarias de bens patrimoniais de interese cultural e/ou centradas no coñecemento, a divulgación e a análise da historia, a arte, a cultura e o pensamento social e político. Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que opten por este programa poderán tamén solicitar subvención no programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña durante o ano 2019.

Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de convocatoria no BOP da Coruña, e rematará ás 14:00 horas do día 15/02/2019.

 

  • A Deputación da Coruña convoca anualmente para os concellos as subvencións do Programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dirixido a concellos da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes, integrado no Plan de Emprego Local 2016-2019 (PEL-Concellos).

O obxecto do programa é fomentar o emprego nos concellos mediante a contratación de persoal en situación de exclusión laboral para a prestación dos servizos mínimos municipais, entre os cales se atopan o de biblioteca pública.

Accede aquí ás bases reguladoras da Convocatoria do exercicio 2018 e á resolución definitiva de subvencións concedidas:

Bases reguladoras anualidade 2018

Resolución concesión definitiva 2018

Para máis información, consulta a páxina de subvencións da Deputación premendo aquí