Lectura en sala

A biblioteca ten 160 postos de lectura, distribuídos en 2 plantas.

A lectura e consulta en sala é un servizo ao que pode acceder calquera cidadán sen necesidade de ter o carné de usuario. A colección bibliográfica desta sala é de libre acceso, é dicir, podes coller ti mesmo o exemplar do andel para a súa consulta.

Nestas salas podes ver os fondos bibliográficos de consulta que están excluídos de préstamo: dicionarios, enciclopedias, directorios, anuarios, bibliografías, guías, códigos, repertorios lexislativos e grandes manuais.