Hemeroteca

 

 

 

 

 

 

Sección da biblioteca onde temos, de forma organizada, coleccións de publicacións seriadas destinadas a servir ao público.

 • Diarios oficiais

 • Xornais

 • Revistas

 • Servizos

 • Catálogo

Situada na segunda planta, conta con postos de lectura, un computador con acceso en liña, fotocopiadora e lectore-reprodutor de microfichas.

A hemeroteca é de acceso libre e gratuíta, a súa colección está formada por máis de 800 títulos.

DIARIOS OFICIAIS

O tipo de fondos que podes atopar:

 • Boletín Oficial do Estado (BOE). Ademais de atopalo na páxina web oficial (www.boe.es), na biblioteca consérvase microfilmado desde 1711 ata 2008 e en soporte dixital. Os exemplares en papel conservámolos en fondo Emilio Romay. En caso de precisar algún número debe der ser pedido cunha marxe de tempo prudencial.
 • Diario Oficial de Galicia (DOGA). Dispoñible na páxina web oficial (www.xunta.es/diario-oficial-galicia/).
 • Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP). Ademais de atopalo na páxina web oficial (www.dicoruna.es/bop/) dispoñemos da colección completa en papel. Desde o inicio ata o 22 de xuño de 2009, data na que deixa de publicarse en papel. Na actualidade atópase en proceso de dixitalización, polo que non está dispoñible fisicamente para a súa consulta.

XORNAIS

 • Temos prensa diaria, nacional, estranxeira, económica e deportiva. De toda a prensa nacional e estranxeira consérvase o mes anterior e o mes en curso en sala.

Consérvanse:

 • Ideal Galego e ABC encadernados desde 1988 e 1991, respectivamente.
 • País, en papel, un ano (en microfilm ata o ano 2000).
 • La Voz de Galicia, en papel, un ano, e en CD (1882-2013).
 • Expansión, Cinco Días, Diario de Ferrol, Galicia Hoxe, O Mundo, A Opinión, O Correo Galego durante un ano.

Para coñecer os números dos que dispoñemos chamen ao número de teléfono 981 08 01 72.

REVISTAS

Actualmente, a hemeroteca conta con máis de 800 títulos de revistas. Unha boa parte, as máis actuais son de libre acceso, nos expositores. Ordenadas por temática (actualidade, economía, dereito, cultura, lecer, informática). En depósito temos máis publicacións locais, facsiculos…

De entre todas as que constitúen o fondo de hemeroteca podemos remarcar as seguintes:

 • Temática galega. Dentro desta temática pódense atopar tanto números antigos orixinais, como reproducións facsimilares de publicacións completas, incluíndo publicacións de temática galega editadas noutros países. Destacan as publicacións: Aires d’a miña terra, A Nosa terra, Nós, Nova Galiza, Suevia, Cuadernos de estudios Gallegos, O tío Marcos da Portela : Parrafeos c’o Pobo Gallego…
 • Cultura en xeral. Trátase de revistas de temática moi ampla que abarcan literatura, arte e pensamento. No fondo destacan os orixinais das publicacións Blanco y Negro, Revista de Occidente , Arbor : revista general de investigación y cultura, Cruz y raya : revista de afirmación y negación, La ilustración artística, La ilustración gallega y asturiana, Mundo ilustrado : biblioteca de las familias: historia, viajes, ciencias, artes, literatura, etc.
 • Literatura, tanto de ámbito local como nacional. Destacan os títulos: El urogallo : revista literaria bimestral, Xistral : revista lucense de creación poética, Qué leer dia a día, Poesía Galicia : revista de poesía, Poesía : revista ilustrada de información poética, Papeles de Son Armadans : revista mensual dirigida por Camilo José Cela, Papel de Aleluyas : Hojillas del Calendario de la Nueva Estética…
 • Dentro deste ámbito imos a encontrar tanto revistas xenéricas sobre arte como poden ser ARS prehistórica : anuario internacional de arte prehistórico, CIMAL : arte internacional, FMR: Ranco María Ricci, Artista : Madrid, 1835-1836  como dedicadas a distintas materias dentro deste: música, (BIME : Bibliografía Musical Española, Itamar: revista de investigación musical, QUODLIBET, Palacio de la ópera), arquitectura (A et V : monografías de arquitectura y vivienda, LOGGIA : Arquitectura & Restauración), museos (R.S. : revista trimestral del Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Pontevedra, museos.es) o fotografía (Fotos : semanario gráfico de reportajes, Fotogramas)
 • Filoloxía, sobre todo española e galega: Verba: anuario galego de Filología, Revista de filología española, Revista de dialectología y tradiciones populares, Lenguaje y textos
 • Pedagoxía. Neste ámbito trátase de fondos tanto actuais como de prensa histórica: Revista española de pedagogía, PYM : revista de padres y maestros, Educación hispano-americana : revista mensual de pedagogía teórica
 • Libros e bibliotecas: Bolsa del bibliófilo : libros, revistas y grabados de anticuariado, Delibros, Boletín de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Revista General de Información y Documentación, Pliegos de bibliofilia,
 • Estudos locais: Hispania Nostra, Rábida, Pazo de Mariñán, OHM: obradoiro de Historia moderna, Murguía : revista galega de historia, Investigaciones históricas
 • Antropoloxía e arqueoloxía: Revista Anthropos, Trabajos de prehistoria
 • Relixión: LOGOS : boletín católico mensual, Estudios mindonienses, Encrucillada : revista galega de pensamento cristián
 • Política. Sobre todo política española, aínda que tamén se pode atopar política local e internacional. As publicacións abarcan puntos de vista políticos moi diferentes desde finais do século XIX: Yunque : periódico de vanguardia política : Lugo, 1931-1932, Tempo exterior: revista de analise e estudos, Revista de Estudios políticos, Política gallega, Nova Galiza : boletín quincenal dos escritores galegos antifeixistas…
 • Lexislación: ademais de poder consultar La Gaceta ou o BOE, os usuarios teñen á súa disposición revistas sobre temas lexislativos: Revista de legislación La Ley, Legislación Española «Ledico»
 • Economía: sobre todo local e desde o punto de vista empresarial, pero pódense atopar publicacións desde principios do século XX e de varios ámbitos xeográficos: Mi cartera de inversión : el primer semanario de bolsa, economía y gestión de patrimonios, Mercurio Hispano Alemán : revista mensual para fomentar el comercio entre España y Alemania , Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular
 • Científicas: abarcan campos temáticos moi variados como medicina, matemáticas, bioloxía, xeoloxía, etc. Thalassas : revista de ciencias del mar, Paspallás :  Sociedade Galega de Historia Natural,  La nature : revue des sciences et de leurs application aux arts et a l’industrie, NACC : Nova Acta Científica Compostelana. Bioloxía. Medicina galaica : órgano oficial de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia

Publicacións en acceso aberto (Enlaces a páxinas web de xornais e revistas en acceso aberto)

Catalogo revistas en sala (Guía de publicacións dispoñibles para a consulta en sala)

 

SERVIZOS

Servizos que ofrecemos:

 • Consulta en sala. Lectura de prensa, boletíns e revistas tanto dos últimos números como dos atrasados, así como a consulta de publicacións electrónicas que poderán gardar en disquete, CD, DVD e memoria USB.
 • Dispón de 1 lector de microfilm (para microfichas, e microfilmes) con impresora láser e 1 computador con acceso en liña, para visualizar o fondo que temos en CD ou en DVD.
 • Reprografía. (Este servizo rexerase polo establecido na lexislación vixente en materia de copyrigth).

Contacta connosco para solicitar información ou facernos calquera suxestión: biblioteca.hemeroteca@dacoruna.gal

Tlf. 981 080 172

CATÁLOGO

Accede ao noso catálogo en liña para consultar os fondos dispoñibles na Hemeroteca.