Pedreira Sanz

Pedreira Sanz (PS)

José Domingo Pedreira Andrade e a súa muller  María Jesús Sanz Marcos doan, en 2018, parte da súa  biblioteca particular á  Biblioteca Provincial da Deputación. Pedreira Andrade foi durante anos Xefe do Servicio de Medicina Interna do Chuac e é   considerado como un médico de prestixio dentro da súa especialidade e no campo das Humanidades. Ao  longo dos anos ha reuniu unha interesante colección bibliográfica formada por uns 30.000 títulos, especialmente da área de humanidades e  uns 3.000 DVDs de cine.