Recomendamos

– Jiménez, Juan Ramón: Diario de un poeta recién casado : 1916. Huelva : Point de Lunettes, 2008. ISBN: 978-84-96508-23-1

        SD 860-1 JIM dia

Juan Ramón Jiménez

Foi gañador do Premio Nobel de Literatura en 1956, polo conxunto da súa obra, designándose como traballo destacado da mesma a narración lírica “Platero y yo”. Pero o seu libro predilecto de entre todos os que compoñen a súa obra sempre foi “Diario de un poeta recién casado”, libro que marcou un antes e un despois na literatura española. O exemplar que se atopa na sala César Antonio Molina non está dedicado polo autor, pero con todo, trátase dun exemplar único, xa que foi impreso especialmente para César Antonio Molina, naquel entón Ministro de Cultura, nunha edición sumamente coidada.