Arquivo Canuto Berea

Canuto Berea (MGA)

Na biblioteca provincial consérvase unha das coleccións máis importantes do renacer musical galego, o Fondo Canuto Berea con máis de 27000 partituras, manuscritas e impresas, que abarcan obras escénicas, sinfónico-corais, sinfónicas, para piano e cancións; e un arquivo documental da empresa comercial da familia Berea.

canutobereaplanchacanutobereapartitura

Todo o fondo musical de Canuto Berea pódese consultar a través do noso catálogo.

Para saber máis: Catálogo de partituras del Archivo Canuto Berea en la Biblioteca de la Diputación de A Coruña de María Dolores Liaño Pedreira (3W/809/1-3)

catalogo-partituras