Contos de fadas… Seguirán tendo cabida nas novas xeracións?

Publicado el

Na entrada de hoxe apetecíanos falar deses contos que nos acompañaron desde a infancia. Si, estamos a referirnos aos contos de fadas. Á hora de abordar este tema, hai quen defende a idea de versionar e edulcorar estes contos quitándolles os elementos de medo, angustia, crueldade, morte,… argumentado que poden traumatizar aos máis pequenos; ou mesmo de eliminalos, engadindo que reforzan estereotipos de mulleres sumisas, pasivas e dependentes. Sen dúbida, son declaracións que dan que pensar, e aínda que é certo, que non nos gusta defender unha idea como boa, polo mero feito de ser utilizada durante anos, senón que pensamos que todo é susceptible de poder cuestionalo e sometelo a exame, neste caso queremos romper unha lanza en favor destes contos.

Buscando literatura respecto diso, atopamos que moitos profesionais advirten que eliminar eses elementos, sería contraproducente, xa que o conto perdería parte da súa eficacia a nivel psicolóxico. Entre eles, a ASMI (Asociación pola saúde mental infantil) fixo públicos varios artigos que argumentan sobre os beneficios dos contos de fadas para o desenvolvemento da psique infantil. E é que, con estes contos, os nenos e nenas poden experimentar todas esas emocións e situacións traumáticas, e enfrontarse a elas en contornas seguras. Son, ao noso entender, ferramentas poderosas que lles provén de recursos e axúdanlles a afrontar situacións e emocións angustiosas que atoparán ao longo da súa vida, tanto nos seus soños e vida interior, como na vida real. Nos contos de fadas, xunto á maldade atopamos a bondade, pero sempre en personaxes distintos. Isto é importante, porque así, as nenas e nenos comprenden mellor a diferenza entre ambas características, e porque esa dualidade bondade-maldade que está presente en todos nós, non debería exporse ata que o neno non construa unha personalidade relativamente firme e capaz de soportala, tal como comenta Juan Larbán Vera no seu artigo Los cuentos de hadas y el desarrollo del psiquismo infantil.

Doutra banda, e en relación aos estereotipos femininos, comentar que as nenas e nenos non aprecian eses matices, que nós como adultos vemos, produto da concepción do mundo do que partimos. De feito, á hora de escoitar ou ler un conto, tanto as nenas como os nenos identifícanse co protagonista, sen importar o xénero deste. Ademais, non debemos esquecer, que aínda que sexan pequenos, son intelixentes e saben diferenciar perfectamente entre o mundo real e o imaxinario e, estamos seguros que se unirán, igual que nós, a Elvira Lindo cando di no seu artigo: Mi vida, en dos patadas «…el hecho de que en muchas novelas las heroínas buscaran la felicidad a través del casamiento no había convertido eso en el objetivo de mi vida…»     (Gústame a forma na que condensa tanto nunha soa frase)

Por todo isto, estamos felices de ter nos nosos estantes estes contos marabillosos. Os contos de fadas.

Categorizado como: Blog

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *