Cita previa

Solicita cita previa premendo aquí: https://www.dacoruna.gal/cita-previa

 

Obrigatorio solicitar cita previa para:

  • Préstamo para  maiores de 18 anos
  • Carné novo lector para maiores de 18 anos
  • Información e consultas sobre EbiblioDaCoruna (bibioteca dixital e club de lectura dixital)
  • Información e consultas bibliográficas maiores de 18 anos
  • Consultas Hemeroteca
  • Investigadores fondos especiais
  • Préstamo para menores de 18 anos
  • Carné novo lector para menores de 18 anos
  • Información e consultas menores de 18 anos