Inscrición nas actividades TIC

Non se atenderán solicitudes que cheguen antes do prazo de inscrición, que comeza o día 1 de outubro ás 10:00 h. Grazas.

Unha vez cubertas as prazas e xerada a lista de agarda, pecharase o formulario de inscrición das actividades esgotadas.

No prazo duns días contactaremos coas personas admitidas para confirmarlle a súa praza.

A ACTIVIDADE LEGO WEDO e a de PROGRAMACIÓN E ROBÓTICA ESTÁN COMPLETAS.

Enviar unha solicitude de cada actividade por cada adulto ou neno/a (agás irmáns que soliciten o mesmo curso)

Inscrición nas actividades TIC

  • Cubrir só no caso de querer solicitar o mesmo curso que o neno ou nena solicitante
  • Cubrir só no caso de querer solicitar o mesmo curso que o neno ou nena solicitante
  • Cubrir só no caso de querer solicitar o mesmo curso que o neno ou nena solicitante