Alta no préstamo electrónico

 

SOLICITUDE DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIBRO ELECTRÓNICO:

 

MAIORES DE 18 ANOS

DE 15 A 18 ANOS

 

Debes dispoñer do Adobe Reader para poder encher o  formulario. Se non dispós del podes descargarlo na seguinte ligazón.

  1. Descarga o formulario ao teu dispositivo.
  2. Cúbreo cos teus datos persoais, e garda os cambios.
  3. Unha vez cuberto, asegúrate de que se gardaron os cambios, e envíao como documento adxunto nunha mensaxe a biblioteca.info@dacoruna.gal.

 

 

 

INFORMACIÓN RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de non facilitar estes datos, será rexeitada  a solicitude por imposibilidade para a súa tramitación.

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial.

Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento  e portabilidade dos seus datos,  perante a Deputación da Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

  INFORMACIÓN BÁSICA INFORMACIÓN ADICIONAL
RESPONSABLE DO TRATAMENTO DEPUTACIÓN DA CORUÑA. BIBLIOTECA PROVINCIAL Para calquera dúbida pode dirixirse as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou a dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
FINALIDADE OBTENCIÓN PLATAFORMA LIBRO ELECTRÓNICO Prestación  do servizo, biblioteca provincial
LEGITIMACIÓN –     Consentimento do interesado

–     Prestación dun servizo

No caso de que sexa denegado o consentimento o tratamento dos datos persoais, a solicitude será rexeitada por imposibilidade material para a prestación do devandito servizo.
DESTINATARIOS Odilo Tid S.L. (CIF B-30856439) Proporcionan a Plataforma de soporte para a lectura dixital de libros
DEREITOS O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación. oposición, limitación, supresión perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou a dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal Pode consultar información adicional na política de privacidade da Deputación na dirección  www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade