Inscrición nas actividades TIC

Inscrición nas actividades TIC: LEGO WEDO e ROBÓTICA.

Non se atenderán solicitudes que cheguen antes do prazo de inscrición, que comeza o día 13 de xaneiro ás 10:00 h. Grazas.

Que a páxina permita enviar a solicitude non significa a confirmación de praza na actividade. No prazo duns días contactaremos con aquelas persoas que obtiveron a praza para informalas.

 

 

Enviar unha solicitude por cada neno/a (agás irmáns que soliciten a mesma actividades)

 

Inscrición nas actividades TIC xaneiro 2020

  • É obrigatorio ser socio/a da Biblioteca da Deputación e ter o carné vixente.
  • Cubrir só no caso de querer solicitar a mesma actividade que o neno ou nena solicitante
  • Cubrir só no caso de querer solicitar a mesma actividade que o neno ou nena solicitante
  • Cubrir só no caso de querer solicitar a mesma actividade que o neno ou nena solicitante