Suxestións de compra

Suxestións de compra

  • Podes suxerir que se adquiran aqueles documentos (libros, CD , DVD, CD-Rom, etc) que sexan do teu interese e que non estean na biblioteca. Tamén podes suxerir a adquisición de libros e outros contidos dixitais para a EbibliodaCoruna, neste caso especifícao no apartado de “Comentarios”.
  • Unha vez avaliada a solicitude polo Departamento de Adquisicións da Biblioteca, tramitarase, e nun breve período de tempo, recibirás unha resposta á túa petición. Unha vez recibido e procesado o material, o persoal deste Departamento comunicarache a súa dispoñibilidade.

Petición de compra

Solicitud de compra de materiales
  • Datos do solicitante
  • Datos da obra solicitada